Press "Enter" to skip to content

Saopcenje za javnost, 21.09.2015.

0

U Sarajevu je danas, 21.09. 2015. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, održan  sastanak sa predstavnicima UN agencija (UNFPA, UNICEF, WHO), IOM, Ministarstvom civilnih poslova i Crvenim križom/krstom Federacije BiH.

Tema sastanka bio je dogovor o suradnji i koordinacionim mehanizmima u slučaju migrantske krize, odnosno potencijalnog ulaska migranata u našu zemlju. Kao predstavnik Federalnog ministarstva zdravstva sastanku je nazočio prim. dr. Goran Čerkez, a kao predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH dr. Davor Pehar.

Na sastanku je bilo govora o svim situacijama koje bi se mogle dogoditi u slučaju masovnog priliva migranata sa prostora pogođenih ratnim sukobima, kao i o materijalno-tehničkoj podršci od strane organizacija koje su nazočile današnjem sastanku.

Print Friendly, PDF & Email
Pratite nas na socijalnim mrežama