Press "Enter" to skip to content

Saopćenje u povodu postojanja radioaktivnog materijala u poduzeću Mittal Steel

568

U vezi sa medijskim natpisima o postojanju radioaktivnog materijala u firmi Mittal Steel, želimo da ukažemo na sljedeće činjenice:

Bivša Željezara Zenica je koristila radioaktivni materijal u formi zatvorenih izvora zračenja, uglavnom kao mjerače nivoa. Određen broj navedenih izvora je prevežen u INN Vinča prije rata, a dio je uskladišten u odgovarajućem „interim” skladištu radioaktivnog materijala u kompleksu željezare. Zavod za javno zdravstvo FBiH-Centar za zaštitu od zračenja je uz punu saradnju menadžmenta firme, 2006. godine izvršio verifkaciju radioaktivnog materijala i tačno odredio količinu, vrstu, tip i stanje uskladištenih izvora zračenja. Generalno se može reći da se radi o zatvorenim izvorima zračenja koji spadaju u kategoriju 4 i 5, klasificirano prema potencijalnoj opasnosti po ljudsko zdravlje (kategorija 1 označava najveću opasnost, a kategorija 5 najnižu). Svi izvori su izolovani od okoline i neovlašten pristup nije moguć. Opasnost za radnike uslijed izloženosti jonizirajućem zračenju ne postoji.

Za trajno rješenje uklanjanja ovih izvora, kao i za druge slične slučajeve, neophodno je angažovanje državne Agencije za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, u čijoj kompetenciji je izdavanje neophodnih odobrenja za takve aktivnosti. Agencija je u formiranju i biće neophodno izvjesno vrijeme dok ne zaživi u punom kapacitetu.