Press "Enter" to skip to content

Runda 9 HIV/AIDS: ”POSTUPNO POVEĆANJE UNIVERZALNOG PRISTUPA ZA POPULACIJE NAJVIŠE IZLOŽENE RIZIKU HIV/AIDS U BOSNI I HERCEGOVINI“, PODRŽANOG SREDSTVIMA GFATM”

1,349

runda-91

Zavod za javno zdravstvo Federacije BIH “ kao jedan od pod primatelja, predložen od strane Državnog koordinirajućeg mehanizma (CCM) i prihvaćen od UNDP, kao primarnog primatelja sredstava GFATM, imao je mnogobrojne, značajne i složene obveze u provedbi Prve faze projekta ”Postupno povećanje univerzalnog pristupa za populacije najviše izložene riziku  hiv/aids u bosni i hercegovini“, podržanog sredstvima GFATM”. Te obveze proizašle iz Cilja 4. i Cilj 5. objedinjene u pod projektu  „Jačanje kapaciteta Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i drugih partnerskih institucija i organizacija za pružanje adekvatnog odgovora na HIV/AIDS“, uspješno su završene.

Ciljevi projekta iz runde 9 HIV/AIDS-a su:

Cilj 1.- Maksimalno povećati pokrivenost najrazličitijih kategorija populacije efektivnom HIV prevencijom i skrbi

Cilj 2.- Osigurati odgovarajuću prevenciju,liječenje njegu i podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS ( PLWHA )

Cilj 3.- Jačanje i osposobljavanje okoline za povećanje aktivnosti na HIV prevenciji i skrbi

Cilj 4.- Jačanje kapaciteta koordinirajućih i provedbenih organizacija u borbi protiv HIV/AIDS

Cilj 5.- Sigurna krv

runda-9-2

Za izvršenje dijela projektnih aktivnosti u okviru Cilja 4. i Cilja 5. projekta „Postupno povećanje univerzalnog pristupa populacija najviše izloženih riziku u BiH“, UNDP kao primarni primatelj (PR) sredstava GFATM i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH kao pod primatelj (SR),potpisali su Sporazum o provedbi projektnih aktivnosti pod nazivom: „Jačanje kapaciteta Zavoda za javno zdravstvo F BiH i drugih partnerskih institucija i organizacija za pružanje adekvatnog odgovora na HIV/AIDS“.

Ciljevi ovog projekta su :

1.- Uspostavljanje Resursnog centra (RC)

2.- Jačanje suradnje između ZZJZ F BiH i organizacija lokalne uprave i povećanje učešća organizacija lokalne uprave u aktivnostima prevencije,liječenja,njege i socijalne podrške

3.- Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i ostvarenje kontinuirane suradnje između ZZJZ F BiH i organizacija civilnog društva

4.- Sigurna krv

Aktivnosti cilja 1. :

a)   jačanje ljudskih i tehničkih resursa ZZJZ F BiH

b)   jačanje ljudskih resursa u oblasti edukacije

c)   unapređenje HIV/AIDS nadzora

d)   jačanje ljudskih resursa u oblasti monitoringa i evaluacije

Aktivnosti cilja 2.:

a)     uspostava zdravstvenih savjeta lokalne uprave

b)     umrežavanje i osposobljavanje (jačanje ljudskih resursa) uspostavljenih savjeta

Aktivnosti cilja 3.:

a)     osiguravanje aktivnog učešća organizacija civilnog društva (NVO) u programu edukacije i projektnih aktivnosti

b)     osiguranje promocije organizacija civilnog društva

Aktivnosti cilja 4.:

a)     jačanje ljudskih kapaciteta za izvođenje edukacije iz oblasti sigurne krvi

b)     jačanje ljudskih kapaciteta za sigurnu krv u laboratorijima BiH

 

Organigram

Prijedlog projekta

Project Proposal