Press "Enter" to skip to content

Rezultati otvorenog postupka javne nabave laboratorijskih potrošnih proizvoda, za potrebe Zavoda u 2016.g.

0

Odluka o izboru LOT 1 –Preuzmi dokument
Odluka o izboru LOT 2 – Preuzmi dokument
Odluka o izboru LOT 3 – Preuzmi dokument
Odluka o izboru LOT 4 – Preuzmi dokument
Odluka o izboru LOT 5 – Preuzmi dokument
Odluka o izboru LOT 6 – Preuzmi dokument
Odluka o izboru LOT 14 – Preuzmi dokument
Odluka o izboru LOT 16 –Preuzmi dokument
Odluka o poništenju – LOTOVI 7,8,9,10,11,13,15 – Preuzmi dokument
Odluka o poništenju – LOT 12 – Preuzmi dokument