Press "Enter" to skip to content

Reagiranje

1,001

Zavod za javno zdravstvo kao institucija koja planira i vrsi centralnu distribuciju cjepiva, nadzor i evaluaciju provodjenja Programa obvezne imunizacije u Federaciji BiH, izražava duboku zabrinutost zbog nedavne tvrdnje koje su prenijeli mediji u svezi sa otvorenim pismom međunarodnog eksperta,  o sigurnosti vakcina, ranije korištenih u Bosni i Hercegovini, a koje su navodno uzrok nastanka poremećaja u neurološkom razvoju djece. Te tvrdnje nisu zasnovane na dokazima i potpuno su neosnovane.

Sve vakcine koje se koriste u Bosni i Hercegovini proizvedene su u skladu sa međunarodnim standardima i njihov kvalitet garantuje SZO putem redovne kontrole mjesta i postupaka proizvodnje. Pored toga, svaka serija vakcina, prije stavljanja u promet, podvrgava se laboratorijskom testiranju sigurnosti i efikasnosti od strane Nacionalnog regulatornog tijela zemlje u kojoj je proizvedena, odnosno Agencije za kontrolu lijekova i imunobioloskih preparata BiH. Certifikati o osiguranju kvalitete serija predmetnih vakcina dostupni su u našem Zavodu.

Kantonalno Tužilaštvo je provelo detaljno istraživanje i razmotrilo sve raspoložive dokaze o  jednom slučaju koji se vremenski povezivao sa cijepljenjem, te je  saopštenjem za javnost potvrdio da nije pronađena nikakva veza sa vakcinacijom. Podsjećamo javnost da je svaki liječnik koji provodi cijepljenje duzan prijaviti svaku, neocekivanu, nezeljenu reakciju nakon cijepljenja, a  Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH registrira i istražuje sve slučajeve eventualnih štetnih posljedica vakcinacije  prijavljene  zdravstvenom sistemu. Naš Zavod do sada nikad nije zabilježio nijedan slučaj pojave neuroloških simptoma kao posljedice vakcinacije. Stoga pozivamo sve porodice koje žele pojašnjenje o stanju i brizi za svoju djecu s neurološkim poremećajima da se obrate nadleznim zdravstvenim ustanovama i ovom Zavodu .

Sve informacije o ovim tvrdnjama i drugim navodnim štetnim posljedicama stavljene su na raspolaganje javnosti putem medija i web stranice Zavoda koja se redovno ažurira. Zavod održava transparentost i daje odgovore na zabrinutosti i pitanja koja se pojave u javnosti u vezi sa imunizacijom.

Želimo podstaknuti roditelje da o pitanjima vezanim za zdravlje svoje djece porazgovaraju sa porodičnim ljekarima, pedijatrima i drugim kvalificiranim zdravstvenim stručnjacima. Neocekivane, stetne posljedice koje eventualno nastupe nakon imunizacije treba prijaviti nadležnoj zdravstvenoj sluzbi koja je duzna provesti odgovarajuće ispitivanje.

Oboljenja koja se mogu spriječiti vakcinacijom i mogu imati veoma ozbiljne posljedice po zdravlje, još uvijek su česta u svijetu. Zbog toga je izuzetno važna imunizacija sve djece.