Press "Enter" to skip to content

Radionica «ŠKOLE BEZ DUHANSKOG DIMA»

513

Istraživanja koja je proveo Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pokazuje da skoro 15 posto učenika osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine konzumira cigarete. Takođe, prelaskom iz osnovnih u srednje škole taj broj se znatno povećava, kada veliki broj djece započinje svoj pušački staž. Nažalost, stručnjaci upozoravaju, da većina osoba koje u tom uzrastu počinju pušiti ostaju doživotni ovisnici.

Zavod za javno zdravstvo FBiH i nevladina organizacija »Partnerstvo za javno zdravlje» su započeli realizaciju projekta «Škole bez duhanskog dima». U sklopu ovog projekta održana je i prva radionica  u OŠ «Silvije Strahimir Kranjčević» u Sarajevu kroz koju su se učenici educirali o štetnim posljedicama duhana.   Edukacija u školama je sigurno najbolji način za prevenciju širenja ove vrste ovisnosti a škole moraju biti mjesta koja su potpuno zaštićena i oslobođena duhanskog dima.

Osim toga, iako je projekt namijenjen educiranju djece i nastavnici  u pojedinim školama su izrazili spremnost da se i za njih uz pomoć Zavoda za javno zdravstvo FBiH organizira program odvikavanja od pušenja.

Akcija se za sada odvija na području Kantona Sarajevo ali se očekuje da će se proširiti na područje cijele Federacije.