Press "Enter" to skip to content

Pušenje i(li) zdravlje

530

Pušenje i(li) zdravlje

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) odlučila je da „Utjecaj duhanske industrije“  i njen pokušaj da  opstruira antipušačke kampanje, bude glavna  tema ovogodišnjeg  Svjetskog dana bez duhana, koji se obilježava  31. maja/svibanj 2012.godine. Kampanja će se fokusirati na potrebu da se prepozna i suprotstavi pojačanim i agresivnim pokušajima duhanske industrije da potkopa Okvirnu konvenciju(WHO)SZO o kontroli duhana, što predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju.

Pušenje–vodeći  riziko faktor koji se može izbjeći

Od uzroka smrti koji je moguće spriječiti, konzumiranje duhana je na prvom mjestu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, globalna duhanska epidemija ubije skoro 6 miliona ljudi svake godine, od čega su 600 000  žrtve pasivnog pušenja. Ukoliko  se nešto ne učini ubit će oko 8 miliona ljudi do 2030. od čega će više od 80% biti iz zemalja sa niskim i srednjim dohotkom.

Pušenje u Federaciji BiH

Pušenje u Federaciji BiH predstavlja jedan od vodećih javno zdravstvenih problema. U odnosu na prevalencu pušenja, rezultati skorije urađenih istraživanja u Federaciji BiH pokazuju da ima 37.6% stalnih pušača u starosnoj grupi 18-65 godina, od čega 29.7% žena i 49.2 % muškaraca. Da je pušenje zajedno sa drugim ovisnostima među školskom djecom i mladima  jedan od značajnih javno zdravstvenih problema u Federaciji  BiH, može se vidjeti iz brojnih  istraživanja, po kojima je evidentirano oko 14% trenutnih pušača, od čega 10% djevojčica i oko 17% dječaka.

Dok sve više i više zemalja ide ka potpunom ispunjavanju obaveza prema Okvirnoj konvenciji SZO o kontroli duhana, povećava se intenzitet pokušaja duhanske indistrije da potkopa Konvenciju.

Na primjer, u pokušaju da zaustavi  slikovna upozorenja na pakovanjima duhana, industrija koristi novu taktiku tužbi protiv zemalja pod bilatelarnim ugovorima, tvrdeći da ova upozorenja zloupotrebljavaju i osporavaju njihove legalno registrovane brendove, duhanske ,naravno.

Industrija duhana i duhanskih prerađevina pokušava da se suprotstavi i na drugim frontovima, posebno u zemljama koje pokušavaju da zabrane pušenje u zatvorenim prostorima i reklamiranje, promociju i sponzorstvo duhanskih proizvoda.

Svjetski dan 2012, NE DUHANU, je prilika da se  i političari i javnost uopšte, informiraju o  svim zlim i štetnim taktikama duhanske industrije. Ona ima bogat repertoar pokušaja raznih taktika da oblikuje i utiče na politiku kontrole duhana. Prije svega, koristila je i koristi svoju  finansijsku moć, lobiranje i marketinšku mašineriju, kao i manipulaciju medijima da diskredituje naučna istraživanja i utječe na vlade s ciljem propagiranja, prodaje i distribucije svog smrtonosnog proizvoda. Nažalost, veoma česta meta smišljenog marketinškog napada su djeca i omladina, među kojima statistika pokazuje sve veći porast korisnika. Također, duhanska industrija,   uporedo  sa ovim aktivnostima nastavlja da ubrizgava velike filantropske donacije u socijalne programe na globalnom nivou, ne bi li stvorila pozitivan javni imidž, pod maskom korporativne socijalne odgovornosti.

Bez obzira na naučne činjenice o smrtonosnoj  štetnosti duhana i bez obzira na nepovoljne i krajnje pesimistične prognoze za sve pušače i one koji će to tek postati, kao i za one koji su žrtve tkz pasivnog pušenja, duhansku industriju zanima samo profit, isključivo profit. Svjetska zdravstvena organizacija ,upravo, usmjerava pažnju na nihove pokušaje da zaustave ili spriječe antiduhanske kampanje i sve ono što se na tom planu do sada postiglo, a posebno im smetaju rezultati provedbe međunarodne konvencije, Okvirne konvencije SZO o kontroli duhana, koju su podržale i prihvatile i Evropska unija i Ujedinjene nacije, ali  i UEFA i FIFA i mnoge druge međunarodne sportske organizacije kao  i udruženja iz oblasti kulture, filma, mode itd.

Član 5.3 Okvirne konvencije SZO(WHO) o kontroli duhana

U postavljanju i implementaciji politika o javnom zdravlju, u vezi kontrole duhana,  Strane (u dogovoru) će djelovati da zaštite ove politike od komercijalinih i stečenih interesa duhanske industrije u skladu sa državnim zakonom.“

 

Kontrola duhana  u Federaciji BiH

U skladu sa preporukama Okvirne Konvencije o kontroli duhana SZO, Federalno ministarstvo zdravstva iniciralo je aktivnosti na harmonizaciji zakonodavstva putem donošenja Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Federaciji BiH iz 2010 god.  koji zdravstvene radnike obavezuje na prevenciju, rano otkrivanje i nadzor faktora rizika po zdravlje stanovništva, pa i pušenja kao vodećeg faktora rizika. Iste godine donesen je  i Zakon o pravima i obavezama pacijenata koji uvodi pravo pacijenta da bude educiran o svojim štetnim navikama ali i obavezu lične  odgovornosti pacijenata za svoje zdravlje u smislu upražnjavanja zdravih izbora i navika.

Također, u 2011. god. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih  prerađevina  i Pravilnik o označavanju pakovanja duhanskih prerađevina Efiksanom sprovedbom ovih zakona obezbijedilo bi se reduciranje liberalnog pristupa prodaje cigareta mlađima od 18 god ( zajedno sa zakonom Federalnog ministarstva trgovine), efikasnija zabrana pušenja u zatvorenim javnim prostorima  kao jedina sigurna zaštita građana od posljedica pasivnog pušenja, i poštovanje obaveza proizvođača duhanskih proizvoda u skladu sa zakonskim odredbama o obaveznim upozorenjima na pakovanjima koja sadrže unformacije  o sastojcima duhanskog dima i štetnim posljedicama po zdravlje.

Osim toga, od strane Federalnog ministarstva zdravstva  finalizirana je Strategija nadzora nad malignim neoplazmama, a inicirane su  i aktivnosti na izradi nove Strategije kontrole duhana u Federaciji BiH u skladu sa međunarodnim preporukama, koje će ojačati saradnju različitih resora u mehanizmima kontrole duhana.

Sa prezentacije povodom Svjetskog dana bez duhana (Centar za zdravo starenje – Novo Sarajevo, 31.05.2012):

Preuzmite članak o pušenju – dr. A. Ramić