Press "Enter" to skip to content

Prosječne vrijednosti za AGD 2008.

1,052

AMBIJENTALNA GAMA DOZA U GRANICAMA DOZVOLJENOG

Zavod za javno zdravstvo FBiH, odjel Centar za zaštitu od zračenja redovno vrši mjerenja, istraživanja radioaktivnosti s ciljem kontrole izloženosti jonizirajućem zračenju ili radioaktivnom materijalu.

Prosječne vrijednosti za AGD u Bosni i Hercegovini izračunate su na osnovu podataka dobijenih kontinuiranim mjerenjima na 10 lokacija u Bosni i Hercegovini i to u Sarajevu, Bihaću, Tuzli, Livnu, Mostaru, Banja Luci, Bijeljini, Gacku, Novom Gradu i Višegradu.

2008.godina        Prosječna brzina doze (nSv/h)    Prosječna eksterna doza (μSv)

Jan/Siječanj                    106                                                                  79
Feb/Veljača                    102                                                                   71
Mar/Ožujak                     111                                                                   83
Apr/Travanj                      110                                                                78

Za prva četiri mjeseca u 2008. godini prosječne vrijednosti za brzinu doze u zraku nalaze se u granicama dozvoljenih, odnosno očekivanih vrijednosti i nisu prelazile 20% utvrđene srednje vrijednosti mjerenja iz prethodnih godina.