Press "Enter" to skip to content

Programi KPE, po razinama i grupama, do kraja 2013.

663

Zavod za javno zdravstvo FBiH i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao partneri u provedbi KPE, do kraja 2013. godine planiraju provesti edukacije: za jednu grupu do 25 kandidata, za naprednu razinu edukacije – SHCE-3; za jednu grupu do 25 kandidata, za srednju razinu edukacije – SHCE-2 i za dvije grupe do 25 kandidata, za osnovne razine edukacije SHCE-1 u terminima definiranim Programom edukacije.