Press "Enter" to skip to content

Program prevencije faktora rizika

445

«PROGRAM PREVENCIJE FAKTORA RIZIKA U TIMOVIMA OBITELJSKE MEDICINE I LJEKARA OPĆE MEDICINE ZA REGISTRIRANE PACIJENTE U KANTONU SARAJEVO I ZAPADNO-HERCEGOVAČKOJ ŽUPANIJI”.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BIH je u periodu 2006-2007. godine bio glavni implementator «Programa prevencije faktora rizika utimovimaobiteljskemedicineiljekaraopćemedicinezaregistriranepacijenteuKantonuSarajevoiZapadnohercegovačkoj županiji”.

Pilotprojekatjepokazaopunusvrsishodnosttepotvrdioznačajbudućihprogramskihpreventivnihaktivnostiipotrebunjihovogproširenjenaostalekantonei županije. Federalnoministarstvozdravstvajetakođe, podržalooveaktivnostiizProjektasciljemdaseonenastavealiuzobavezuredovneevaluacijeianalizepreventinogradasvihtimovaobiteljskemedicineinjihovogutjecajanaunapređenjazdravstvenogstanjastanovništva.

Inače, odlukomodjanuara/siječnja 2006. godineFederalnizavodzazdravstvenoosiguranjejefinansijskiinicijalnopodržaoprovodjenjepreventivnihzadatakaupilotkantonimaupanijamaSarajevoiZapadnohercegovačka županija.gdjejeodabranopo 20 timovauobakantonaupanije.

Preventivni zadaci su ustanovljeni za pet glavnih faktora rizika u nastanku hroničnih oboljenja:

1.Rano otkrivanje i liječenje hipertenzije

2.Prevencija i odvikavanje od pušenja

3.Prevencija, otkrivanje i liječenje gojaznosti

4.Procjena načina ishrane i savjetovanje o zdravoj ishrani

5.Procjena nivoa fizičke aktivnosti i savjetovanje o zdravoj fizičkoj aktivnosti.

Reziltati istraživanja su pokazali:

KOMPARATIVNI PREGLED DISTRIBUCIJE FAKTORA RIZIKA U KANTONIMA

Faktori rizika

Zapadnohercegovačka županija

Kanton Sarajevo

Hipertenzija

50%

54%

Gojaznost

28%

39%

Pušenje

25%

30%

Fizička neaktivnost

19%

42%

FINALNI IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI PROGRAMA PREVENCIJE FAKTORA RIZIKA U TIMOVIMA OBITELJSKE MEDICINE I LIJEČNIKA OPĆE MEDICINE ZA REGISTRIRANE PACIJENTE SA ANALIZOM REZULTATA