Press "Enter" to skip to content

Okrugli sto u organizaciji specijalista socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva Federacije BiH

0

Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH- sekcija specijalista socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva, organizira okrugli sto na temu “Problemi organizacije zdravstvene zaštite školske djece i omladine u Federaciji BiH i hitne mjere za unapređenje”.

Cilj okruglog stola je ukazati na značaj sveobuhvatne i kvalitetne zdravstvene zaštite školske djece i omladine, uz analitički prikaz postojeće organizacije i djelatnosti zdravstvene zaštite ove populacione skupine u Federaciji BiH, te neophodnost iznalaženja nove organizacije i djelatnosti zdravstvene zaštite školske djece i omladine u Federaciji BiH.

Okrugli sto će se održati u srijedu, 07.02.2018. godine, sa početkom u 11 sati, u prostorijama Opće bolnice “Prim. dr Abdulah Nakaš” u Sarajevu (Kranjčevićeva 12).