Press "Enter" to skip to content

Prijavnica za edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta

0

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, uz učešće Medicinskog i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a pod nadzorom Federalnog ministarstva zdravstva organizaciju Kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Oglas za novine HR 07. 09. 2015. – Preuzmi dokument

Oglas za novine.bos. 07. 09. 2015. – Preuzmi dokument

Prijavnica za edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta – Preuzmi dokument