Press "Enter" to skip to content

Prezentirani rezultati Projekta: Zdravstvene ustanove bez duhanskog dima- odvikavanje i prestanak pušenja kod zdravstvenih radnika u timovima obiteljske medicine u Federaciji BiH

0

Jučer je u Konjicu, u organizaciji kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u BiH i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, održana prezentacija rezultata Projekta:  Zdravstvene ustanove bez duhanskog dima- odvikavanje i prestanak pušenja kod zdravstvenih radnika u timovima obiteljske medicine u Federaciji BiH, podržanog od strane Vlade Švicarske i Švicarske razvojne agencije.

Skupu su se obratili Boris Rebac iz kancelarije SZO u BiH, Zlatan Peršić u ime Federalnog ministarstva zdravstva, i prim. dr. Davor Pehar, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Rezultate Projekta prezentirala je koordinator Projekta ispred Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, prof. dr.  Aida Ramić-Čatak .

Projekat je implementiran od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH tokom 2017. godine u domovima zdravlja Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica i Bihać.

Ciljevi Projekta su bili :

  • Podrška za odvikavanje i prestanak pušenja među zdravstvenim radnicima u timovima obiteljske medicine
  • Podrška za afirmaciju i promociju zdravstvenih ustanova bez duhanskog dima
  • Podrška za promjenu znanja, stavova i ponašanja zdravstvenih radnika u timovima obiteljske medicine i PZZ vezanih za njihovu ulogu u intervencijama kontrole duhana

U skladu sa preporučenim dokumentima dobre prakse SZO od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH pripremljen je konceptualni i tematski sadržaj sesija odvikavanja i prestanka pušenja za zdravstvene radnike u timovima obiteljske medicine u Federaciji BiH.

Sesije odvikavanja i prestanka pušenja su pripremljene interdisciplinarnim pristupom i bile su sastavljene od sljedećih modula: javno zdravstveni aspekti pušenja, zdravstvene ustanove kao prostori bez duhanskog dima, psihološki aspekti ovisnosti i tehnike motivacije za promjenu ponašanja, psihološka podrška u tehnikama odvikavanja i prestanka pušenja, prevencija i kontrola stresa i drugih okidača, ekonomski aspekti pušenja i kontrole duhana, farmakološka terapija adherencija…

Predavači na sesijama su bili: prof. dr. Aida Ramić-Čatak sa temama: Javno zdravstveni aspekti pušenja, zdravstvene ustanove kao prostori bez duhanskog dima i odvikavanje i prestanak pušenja među zdravstvenim radnicima, prof. dr. Lidija Pehar sa temama: Psihološki aspekti ovisnosti i tehnike motivacije za promjenu ponašanja, psihološka podrška u tehnikama odvikavanja i prestanka pušenja, emocionalna intelegencija, mr dipl ecc Aida Kurtović sa temom: Ekonomski aspekti pušenja i kontrole duhana, uštede do zdravlja i doc. dr sci Lana Lekić sa temom: Farmakološka terapija odvikavanja i prestanka pušenja, adherencija.

Sesije savjetovanja za odvikavanje i prestanak pušenja za zdravstvene radnike su realizovane u periodu april-oktobar 2017. godine, u prosjeku jednom mjesečno po dogovorenom rasporedu u svakom od edukacionih centara obiteljske medicine DZ Sarajevo, Mostar, Tuzla, Bihać i Zenica. Sesije savjetovanja odvijale su se u prostorima edukacionih centara obiteljske medicine DZ, u periodu 13.00-14.30h. Održane su ukupno 23 sesije savjetovanja za odvikavanje i prestanak pušenja u dogovorenim terminima (4 sesije u DZ Sarajevo, 4 sesije u DZ Tuzla, 5 sesija u DZ Mostar, 5 sesija u DZ Zenica i 5 sesija u DZ Bihać).

Od 55 polaznika sesija savjetovanja za prestanak pušenja, četiri zdravstvena radnika u roku trajanja Projekta prestali su sa pušenjem, a značajan broj njih i nakon okončanja Projekta, što je potvrđeno tokom skupa u Konjicu. Također, zahvaljujući Projektu značajan broj zdravstvenih radnika je smanjio dnevnu konzumaciju cigareta i izrazio spremnost za prestanak pušenja u skorijem periodu.

Također, sa ciljem prkupljanja relevantnih podataka o raširenosti pušenja među zdravstvenim radnicima u timovima obiteljske medicine u Federaciji BiH, u sklopu ovog Projekta od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH obavljeno je istraživanje znanja, stavova i ponašanja doktora i medicinskih sestara u timovima obiteljske medicine, korištenjem upitnika adaptiranog prema GHPS upitniku (Global Health Professional Survey), koji je razvijen od strane CDC-a.

Neki od važnijih rezultata istraživanja:

  • Uzorkom je obuhvaćeno ukupno 914 ispitanika, od čega 38,6% doktora medicine i 60,4% medicinskih sestara/tehničara iz timova obiteljske medicine pri DZ Sarajevo, Mostar, Tuzla, Bihać i Zenica.
  • U odnosu na pušački status, evidentirano 34,7% stalnih i povremenih pušača među zdravstvenim radnicima. Preko četvrtine ili 27,5% doktora i medicinskih sestara puši svaki dan, a 7,2% povremeno (ne svaki dan)
  • Skoro dvije trećine ili 61,5% doktora i medicinskih sestara je počelo sa pušenjem u periodu 18-24 god. starosti.
  • Prosječna količina dnevno ispušenih cigareta iznosi 14.
  • Svega 9,8% doktora i medicinskih sestara je spremno odmah prestati sa pušenjem, a skoro polovina ili 46,7% razmišlja o prestanku pušenja u sljedećih šest mjeseci. Skoro trećina ili 30,3% doktora i medicinskih sestara nije spremno za prestanak pušenja u sljedećih šest mjeseci, a 13,2% ne želi uopće prestati sa pušenjem.

Temeljem dobrih iskustava u ovom Projektu, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH planira u narednom periodu nastavak aktivnosti u vidu organizacije sesija odvikavanja i prestanka pušenja kod zdravstvenih radnika i u drugim zdravstvenim ustanovama  u Federaciji BiH.

[envira-gallery id="8637"]