Press "Enter" to skip to content

Prezentirana “Uspostava e-registra odoba oboljelih od dijabetesa u KS”

0

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH prezentirao je, na Svjetski dan dijabetesa, pilot projekt uspostave elektronskog registra osoba oboljelih od dijabetesa u KS.

Cilj projekta je da se, nakon uspješno završene uspostave e-registra osoba oboljelih od dijabetesa u KS,  isti princip aplicira i na ostale kantone, kako bi se, u konačnici, dobili jedinstveni podaci o oboljelima od te bolesti u Federaciji BiH.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH prim. dr Davor Pehar, pojasnio je danas u izjavi novinarima da se tim pilot projektom pokazalo da postoji realna mogućnost da registar bude uspostavljen, a to bi bilo od velike koristi za sve koji se u oblasti zdravstva bave tim pacijentima. Naglasio je da bismo, u konačnici, mogli imati tačne, jasne, povjerljive podatke o broju oboljelih, te mogli biti smjernica i drugim kantonima da krenu istim putem.

Značaj jedinstvenog registra oboljelih od dijabetesa istaknuo je i rukovodilac medicinskog odjela Zavoda zdravstvenog osiguranja KS dr Fikret Jonuz, koji kaže da će elektronska evidencija podataka svih oboljelih za područje Federacije BiH umnogome doprinijeti boljem planiranju potrošnje i sprječavanju komplikacija od te bolesti.

“Uspostava e-registra oboljelih od dijabetesa za KS” je pilot projekt Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS koji se provodi uz podršku softverske kuće “Medit”, a uz saglasnost Ministarstva zdravstva KS i Zavoda za javno zdravstvo KS.

[envira-gallery id="8096"]