Press "Enter" to skip to content

Prezentacija “Uspostava e-registra osoba oboljelih od dijabetesa u Kantonu Sarajevo”

0

Povodom obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa, u utorak, 14.11.2017. godine, sa početkom u 11h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova 9, sala u prizemlju) održaće se prezentacija „Uspostava e-registra osoba oboljelih od dijabetesa u Kantonu Sarajevo“.

U pitanju je pilot projekat Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, koji se provodi uz podršku sofverske kuće „Medit“, uz saglasnost Ministarstva zdravstva KS i Zavoda za javno zdravstvo KS.

Cilj projekta je da se, nakon uspješno završene uspostave e-registra oboljelih od dijabetesa za Kanton Sarajevo, isti princip aplicira i na ostale kantone, kako bi se, u konačnici, dobili jedinstveni podaci oboljelih u Federaciji BiH.

Da je projekat uspješan pokazao je i glavni parametar, a to je razlika u broju oboljelih od dijabetesa po statističkim podacima koje Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH vodi i onaj koji je ekstraktovan iz baze podataka Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.