Press "Enter" to skip to content

PREZENTACIJA REZULTATA „ISTRAŽIVANJE VIŠESTRUKIH POKAZATELJA, 2011-2012.“

1,174

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH predstavio je 14.03. 2013. godine rezultate “Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS 4) u Federaciji BiH 2011-2012”. Ovo istraživanje predstavlja važan izvor podataka i informacija o stanju i položaju  djece uzrasta do pet godina,  te žena i muškaraca starosti 15-49 godina.

Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku čija je svrha obezbijediti veliki  broj pokazatelja o stanju djece, žena i muškaraca, kao i uslova u kojima žive domaćinstva na nivou BiH, na nivou oba entiteta , te za gradska i seoska (ostala) područja.

Finansijsku i stručnu podršku pružio je UNICEF, organizacija UN Women za pripremu glavnog okvira uzorka,a dodatnu finansijsku podršku pružili su UNFPA I UNHCR.

prezntacijaRezultate istraživanja  koje je provedeno  2011. i 2012. godine predstavili su koordinatori istraživanja za FBiH  dr Irena Jokić, iz  Federalnog zavoda za javno zdravstvo, doc.dr Aida Pilav, pomoćnica federalnog ministra zdravstva  i Anne Claire, predstavnica UNICEF-a .

Podaci su prikupljeni u oko 4.000 domaćinstava, a anketirano  je blizu 3.000 žena i 3.000 muškaraca starosne dobi od 15 do 49 godina i  1.500 djece uzrasta do pet godina života.

“Kada je u pitanju imunizacija djece, i pored  dosta jake antivakcinalne  kampanja, istraživanje je pokazalo da je 83,7% djece u dobi 18-29 mjeseci primilo svih osam preporucenih vakcina, što je prilicno dobar pokazatelj, čemu su najviše doprinijela zalaganja svih zdrastvenih profesionalaca na čelu sa Federalnim ministarstvom zdravstva”, kazala je pomocnica federalnog ministra zdravstva Aida Pilav.

Kada je u pitanju stanje uhranjenosti,  istraživanje pokazuje da je u Federaciji BiH 17,7% djece preuhranjene.

“Svako peto dijete mlade od pet godina je preuhranjeno”, kazala je Pilav.

Ona je istaknula i podatak da je samo 15,1% djece iskljucivo dojeno u dobi do šest mjeseci u Federaciji BiH, što je manje u odnosu na prošlo istraživanje (MICS3), kada je 22% djece ovog uzrasta isključivo dojeno.

Pokrivenost prenatalnom zaštitom (od ljekara, medicinskih sestara ili babice) je visoka u Federaciji BiH i ukupno 79,3 posto žena je imalo četiri ili više pregleda stručne osobe u toku posljednje trudnoće.

Gotovo svi porodi u Federaciji BiH su rađeni uz prisustvo zdravstvenih radnika, najčešće ljekara, što znaČi da je zaštita trudnica, a kasnije i porodilja stopostotna.

Kada je u pitanju indeks ranog rasta i razvoja djeteta, kordinator MICS istraživanja za Federaciju BiH Irena Jokic izdvojila je podatak da je očekivani nivo razvoja dostiglo 95,6% djece uzrasta od 36 do 59 mjeseci u Federaciji BiH.

Osim toga, Jokic je iznijela i nekoliko znacajnih pokazatelja o pristupu poboljšanim izvorima vode za pice, koju ima gotovo kompletno stanovništvo u Federaciji BiH, te o poboljšanoj sanitaciji koju, kako je kazala, koristi 96,5 posto članova domacinstava u Federaciji BiH.

Predstavnica UNICEF-a Anne Claire ocijenila je da je iz Istraživanja višestrukih pokazatelja evidentan napredak na svim poljima, ali da ima i dosta prostora za  dalji rad i unapređenje.