Press "Enter" to skip to content

Povećan broj oboljevanja od rubeole u FBiH

1,851

Povećan broj oboljevanja od rubeole u FBiH

Koncem 2009. i prvim mjesecima 2010. na području Federacije BiH registriran je povećan broj oboljevanja od rubeole. U tom razdoblju je registrirana epidemija rubeole na području Srednjebosanskog kantona (zatvoreni kolektiv -srednješkolskog uzrasta), ali je registrirano i širenje ove bolesti na području više kantona(Sarajevski, Tuzlanski, ZE-DO  kanton).

Prema podacima za proteklo razdoblje (12 /2009  zaključno  sa  21.3.2010g 12.2009) ukupno  je  prijavljeno   424  oboljela  od  rubeole,najveći udio čine oboljeli dobi od15 do19 godina, (srednješkolci), sa većom zastupljenošću muškog spola (71%).

Rubeolla je srednje teška, akutna virusna bolest, rasprostranjena širom svijeta. Prenosi se zrakom-kapljično ili direktno, kontaktom sa oboljelim. U zatvorenim kolektivima mogu se inficirati svi osjetljivi. Inkubacija je 16-18 dana (raspon 14-23 dana), a razdoblje zaraznosti 7 dana prije i 4 dana poslije pojave ospe.

Rubeola je bolest od posebnog javnozdravstvenog značaja s obzirom na svoj teratogeni efekt, kao posljedica rubeola infekcije na fetus.

O RUBEOLI

Rubeolla je srednje teška, akutna virusna bolest, rasprostranjena širom svijeta, prenosi se zrakom-kapljično ili direktno kontaktom sa oboljelim. U zatvorenim kolektivima mogu se inficirati svi osjetljivi. Inkubacija  je 16-18 dana (raspon 14-23 dana), a razdoblje zaraznosti 7 dana prije i 4 dana poslije pojave ospe.

Klinička slika je obično blaga, karakterizira je  makulopapulozna ospa, obično počinje na licu, raširi se u roku od 24 sata i traje 3 dana, zatim uvećanje limfnih žlijezda, obično na vratu, iza ušiju praćeno umjereno povišenom temperaturom, a moguća je i opća limfadenopatija koja traje 5-8 dana.

Rubeola je bolest od posebnog javnozdravstvenog značaja s obzirom na svoj teratogeni efekt kao posljedica rubeola infekcije na fetus.

Vertikalna transmisija infekcije se javlja primarno u prvom trimestru trudnoće. Za posljedicu može imati pobačaj, smrt fetusa ili rođenje djeteta sa congenitalnim rubeola sindromom (CRS), ili rođenje naizgled zdravog djeteta kod kojeg će se kongenitalna infekcija subsekventno manifestirati u formi sljepoće, gluhoće ili psihomotorne retardacije.

CRS je najčešći uzrok gluhoće, sljepoće, mentalne retardacije i srčane mane kod novorođenčadi.

Prevencija CRS se sastoji od osiguranja imuniteta budućih trudnica sa najmanje jednom dozom rubella vaccine.

Uvodjenje trivalentne MMR vaccine u regularno cijepljenje djece predstavlja put ne samo za eliminaciju morbila i rubeole, već i sindroma kongenitalne rubeole, sa mogućnošću eliminacije i parotitis-a.