Press "Enter" to skip to content

Ponovljeni konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku laboratorijske opreme

0

Obavještenje na portalu Javnih nabavkiPreuzmi dokument

Ponovljeni konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku laboratorijske opreme za potrebe Zavoda ja javno zdravstvo FBiH, u dijelu koji se odnosi na lot 1, 4, 5, 7, 8 i 10 Preuzmi dokument *

*Zbog velićine skeniranog dokumenta, fajl se preuzima preko servisa WeTransfer. Ukoliko imate ikakvih pitanja ili poteškoća pri preuzimanju dokumenta molimo kontaktirajte t.micic@zzjzfbih.ba