Press "Enter" to skip to content

Polugodišnji sastanak NTP jedinica

1,299

Sarajevo, Holiday Inn 10.12.2012.

U organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u Sarajevu 10.12.2012., u hotelu Holiday Inn održan je redoviti Polugodišnji sastanak članova NTP jedinica u FBiH, u sklopu Projekta „Dalje jačanje DOTS Strategije u Bosni i Hercegovini i unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući MDR TB i kontrolu infekcije”.

Prisutnim su se najprije obratili direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH prim. dr. Željko Ler, nacionalni koordinator za TB prof. dr. Hasan Žutić, te predstavnici UNDP-a BiH, projekt menadžer gđa. Jasmina Islambegović i dr. Rankica Bahtijarević.

Na sastanku su prezentirane realizirane projektne aktivnosti u razdoblju januar-decembar 2012. godine projektnog tima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Federalne i kantonalnih NTP jedinica.

Sastanak je bio prilika za razmjenu iskustava i najboljih praksi u implementaciji TB programa, identifikaciju problema u Fazi I Projekta, te prijedloga i sugestija za njihovo prevazilaženje. NTP koordinatori su upoznati sa novim izvještajnim obrascima, kao i sa zahtjevima vezanim za ispunjenje indikatora.

123