Press "Enter" to skip to content

Pojava infekcija prouzrokovanih MERS-CoV virusom

789

Novi korona virus se sada zove MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus.
Ovaj novi beta soj animalnog virusa, identificiran u rujnu/septembar 2012. godine u osoba sa teškim akutnim respiratornim oboljenjem koji su se  javili na Arapskom poluotoku, a od kojih se infekcija prenijela na zdravstvene radnike (hospitalna infekcija). Retrospektivno, neke infekcije su otkrivene i kod oboljelih od teških akutnih respiratornih bolesti u Jordanu u proljeće 2012.godine.
Corona virusi pripadaju velikoj porodici virusa koji mogu izazvati bolesti u rasponu od prehlade do teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS). Obično, simptomi su blagi do umjereni a ukazuju na infekciju gornjeg respiratornog trakta. Naziv coronavirus je povezan s krunom poput šiljaka na površini virusa. Postoji pet corona virusa koji mogu inficirati ljude i životinje. MERSCoV je prvi put prijavljen SZO u septembru/rujan 2012.godine. Trenutno se malo zna o prirodnom rezervoaru i izvoru zaraze, kao i načinu prijenosa i obrascu bolesti.
Ovaj novi, corona virus se razlikuje od ranije utvrđenog corona virus uzročnika epidemije  SARS-a, iz  2003. godine.

Prema do sada dostupnim informacijama ( SZO, ECDC) zadnji datum objave je 11.7.2013. godine.

Od aprila/travanj 2012. do 11. jula/srpanj 2013. godine potvrđena su 81  slučaja zaraze ljudi sa MERSCoV od kojih 45 sa smrtnim ishodom. Zemlje koje su prijavile slučajeve su Jordan, Katar, Saudijska Arabija(66/38 smrti), Tunis i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE).

Svi slučajevi su imali vezu sa Bliskim istokom. Prijenos sa čovjeka na čovjeka nesumnjivo se javlja među bliskim kontaktima koji dokazuju nastanak nekoliko klastera MERS-CoV -a u slučajevima zdravstvenih radnika ili bliskih kontakata unutar porodica. Prijenos se nije proširio izvan tih klastera u širu zajednicu.

Slučajeve oboljelih  su  prijavile i četiri zemlje u Evropskom regionu SZO (Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija). Najnoviji prijavljeni slučajevi ukazuju na to da izvor infekcije ostaje aktivan na Bliskom istoku i prisutan je na velikom području.

Sve države članice SZO se podsjećaju da informiraju putnike koji se vraćaju iz zaraženih zemalja da traže liječničku pomoć ako se razviju respiratorne bolesti.

Klinički, oboljenje prouzrokovano MERS-CoV se manifestira respiratornom bolesti, od blagih do teških simptoma upale pluća. Klinička slika uključuje akutne respiratorne simptome praćene temperaturom – kašalj, otežano disanje sa upalom pluća. Mogući su i atipični simptomi uključujući proljev, i zatajenje rada bubrega osobito u imunokompromitiranih pacijenata.

Liječenje je simptomatsko

Budući  je izvor virusa i put prijenosa nepoznat, nije moguće dati točne mjere o tome kako spriječiti zarazu. Međutim, važna mjera je izbjegavanje bliskog kontakta sa svima koji pokazuje simptome bolesti (kihanje i kašalj),  i održavanje dobre osobne (osobito higijene ruku) i kolektivne higijene. Druge preventivne mjere, s obzirom na mogućnost animalnog rezervoara virusa, s ciljem da se izbjegne infekcija koja se može prenijeti preko probavnog trakta, je  izbjegavanje konzumacije nekuhanog ili nedovoljno kuhanog mesa, neopranog voća ili povrća.

Svjetska zdravstvena organizacija zahtijeva da se mogući i potvrđeni slučajevi zaraze MERS-CoV virusom  prijave u roku od 24 sata preko regionalnih IHR kontakt tačaka na odgovarajući regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije.