Press "Enter" to skip to content

Počela druga faza preventivnog programa “Povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju”

0

U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH juče je održana stručna edukacija Centara za mentalno zdravlje, vezano za novu fazu preventivnog programa “Povećanje blagostanja adolescenata kroz  jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju”.

U skladu sa preporukama iz prve faze programa, koja je bio vrlo uspješna i korisna, u drugoj će se fazi raditi implementacija na učenicima drugih razreda srednjih škola, sa posebnim naglaskom na jačanje protektivnih faktora i osnaživanje mentalnog zdravlja adolescenata u Federaciji BiH.

Program se počeo provoditi početkom školske 2016/2017. godine, u suradnji sa Centrima za mentalno zdravlje, a uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva, Projekta mentalnog zdravlja u BiH, Asocijacije XY i Ambasade Švicarske.