Press "Enter" to skip to content

Pobijedimo rezistenciju na lijekove

825

Svjetski dan zdravlja, 7. april/travanj 2011.g.

Antimikrobna rezistencija je problem koji sve više zaokuplja međunarodnu  zdravstvenu i širu javnost. Uz moto «Pobijedimo rezistenciju na lijekove» Svjetska zdravstvena organizacija» u povodu, 7. aprila/travnja , Svjetskog dana zdravlja, poziva sve svoje zemlje članice na aktivnu zdravstvenu politiku kojom će se što brže i što prije riješiti ovaj  sve opasniji zdravstveni problem.

Antimikrobna rezistentnost i njeno globalno širenje prijete i ugrožavaju kontinuiranu učinkovitost mnogih lijekova koji se danas koriste za liječenje infektivnih bolesti. Živimo u vremenu u kome smo veoma ovisni o antibioticima i drugim antimikrobnim lijekovima za liječenje stanja koja su do prije nekoliko decenija, bila dokazano fatalna/smrtonosna. Kada dođe do antimikrobne rezistencije – poznate i kao rezistencija(otpornost) na lijekove – ovi lijekovi postaju nedjelotvorni.

Antimikrobna resistentnost je olakšana neadekvatnom primjenom lijekova, na primjer, kada se uzimaju doze niže od standardnih, kada se ne završi propisana terapija, samovoljnim i prekomjernim korištenjem i zloupotrebom antibiotika. U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji smatraju da loš kvalitet lijekova, njihovo pogrešno propisivanje, loša prevencija i kontrola infekcije, takođe, podstiču razvoj i širenje rezistencije na lijek.

Saznaj više…