Press "Enter" to skip to content

Promovisana PLAVA KNJIGA 2014

1,152

sasasasaU organizaciji Zavoda za javno zdravstvo FBiH, u Sarajevu je danas, 04.09.2014. godine sa početkom u 12:00 sati održana promocija stručnog dokumenta „Standardi i normativi zdravstvene zaštite i nomenklatura usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine“- PLAVA KNJIGA 2014.

Prisutnima su se obratili prof. dr Rusmir Mesihović, federalni ministar zdravstva, prim. dr Željko Ler, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH i mr sci. dr Senad Huseinagić, urednik i koordinator radne grupe, ističući važnost ovog dokumenta koji je zadnji put objavljen 1986. godine.

Standardi i normativi zdravstvene zaštite predstavljaju stručno, naučno i iskustveno dogovorene norme kojima se na realnim osnovama objektivizira rad u zdravstvu i osigurava kvalitet usluga.

Dr Huseinagić je, između ostalog, istakao da su dobri, kvalitetni i realni normativi preduslov svakog planiranja, utvrđivanja zdravstvene politike i preduslov reformi u zdravstvu.

Izrada PLAVE KNJIGE 2014 dodijeljena je Zavodu za javno zdravstvo FBiH, a proizvod je rada deset autora, ljekara specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva te drugih stručnjaka iz oblasti javnog zdravstva, koji su konsultovali preko 200 relevantnih i kompetentnih stručnjaka različitih specijalnosti.

Ovaj dokument namijenjen je, prvenstveno, menadžerima i menadžmentu zdravstvenih ustanova, donosiocima odluka u sistemu zdravstva, finansijerima zdravstvene zašite, profesionalcima u sektoru javnog zdravstva kao i onima koji donose odluke, ne samo u sektoru zdravstva već i šire, a od uticaja su na procese razvoja i planiranja zdravstvenog sistema Federacije Bosne i Hercegovine.

[nggallery id=4]