Press "Enter" to skip to content

Plan javnih nabava ZZJZFBIH za 2015. godinu

0

Na 79. sjednici Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, održanoj 31.03.2015. godine, usvojen je Plan javnih nabava za tekuću godinu.

Plan javnih nabava Zavoda za javno zdravstvo za 2015