Press "Enter" to skip to content

Svjetski dan voda 22.03.2012. – „Voda i hrana“

1,186

Inicijativa za međunarodno obilježavanje Dana voda, pokrenuta je 1992. godine u Rio de Ženeiru za vrijeme održavanja UN-ove Konferencije o okolišu i razvoju (UNCD). Usvojivši Rezoluciju, Generalna  skupština UN-a proglasila…

Preporuke za stanovništvo u slučaju poplava

488

Poplava je pojava neubičajeno velike količine vode na određenom mjestu zbog djelovanja prirodnih sila (velika količina padavina) ili drugih uzroka kao što su propuštanje brana, ratna razaranja i sl. Najvećem…