Press "Enter" to skip to content

Aktivnosti gripe u Federaciji BiH, 2010/2011

1,366

Raspoloživi podaci pokazuju da je trend aktivnosti gripe u FBiH, u zadnje tri sedmice, nepromjenjiv. U šestoj sedmici 2011. godine, prijavljeno  je 6600 oboljelih sa simptomima gripe. Kumulativni broj za…

Aktivnost gripe u Federaciji BiH, 2010/2011

1,014

Raspoloživi podaci nadzora nad gripom pokazuju dalje održavanje aktivnosti gripe u FBiH. U petoj sedmici 2011. godine, prijavljeno  je 6389 oboljelih sa simptomima gripe što je neznatan porast u odnosu…

Reagiranje

1,001

Zavod za javno zdravstvo kao institucija koja planira i vrsi centralnu distribuciju cjepiva, nadzor i evaluaciju provodjenja Programa obvezne imunizacije u Federaciji BiH, izražava duboku zabrinutost zbog nedavne tvrdnje koje…

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U SVEZI GRIPE U FBiH

1,279

U Federaciji Bosne i Hercegovine, u svih 10 kantona bilježi se aktivnost gripe, osobito u Zapadno-hercegovačkom, Hercegovacko-neretvanskom, Sarajevskom i  Zeničko-dobojskom kantonu. U trećoj sedmici januara registriran je 6651 oboljeli sa…

Informacija

913

Povodom nedavnih navoda o skrivanju informacija vezanih za tragičnu smrt bebe u Lukavcu, koja se vremenski, dakle koincidentalno, povezuje sa primanjem vakcine, Zavod za javno zdravstvo FBiH ponovo naglašava da…