Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “aids”

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV HIV/AIDS-a, 1.12. 2013.

1,381

Od 1986. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze HIV-om u BiH, do konca novembra/studeni 2013.godine u BiH je registrirano 245 osoba sa HIV infekcijom od kojih je 126 razvilo…

SVJETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-a, 1. decembar/prosinac

1,567

Svjetski dan borbe protiv AIDS –a, 1. decembra/prosinca, okuplja ljude, vlade, te nevladine i zdravstvene institucije iz cijelog svijeta s ciljem podizanja svijesti o HIV / AIDS-a, poticanje na prevenciju…