Press "Enter" to skip to content

Osnovno zdravstvo

U okviru Projekta “Osnovno Zdravstvo” (Projektna komponenta 2.) “Javno zdravstvo i kontrola oboljenja”, po kreditnoj liniji Svjetske Banke, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je u jesen 2002. godine proveo dva populacijska istraživanja na reprezentativnom uzorku u Federaciji BIH: “Istraživanje riziko faktora nezaraznih bolesti u FBIH” i “Istraživanje zdravstvenog ponašanja školske djece u FBIH”. Istraživanja su provodjena u skladu sa internacionalno preporuèenim protokolima (MONICA Protokol, EHRM (Protokol Evropskog projekta za kontrolu zdravstvenih rizika, Protokol o zdravstvenom ponašanju školske djece SZO), zajedno sa stručnjacima Nacionalnog Instituta za javno zdravstvo Finska (KTL), Pulmološke Asocijacije HELI – Finska i Medjunarodne grupe za unapredjenje zdravlja – Danska.

Istraživanja su uspješno provedena, podaci analizirani i pripremljeni konačni rezultati. U tu svrhu, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao glavni implementator Projekta, organizirao je krajem septembra ove godine javnu prezentaciju publikacija navedenih istraživanja.

Prikupljene zdravstvene informacije su od fundamentalnog značaja za strateško planiranje preventivnih programa i rezultati oba istraživanja će poslužiti kao osnova za razvoj sistema nadzora i kontrole oboljenja u Federaciji Bosne i Hercegovine, što predstavlja značajan strateški pravac u reformi javnog zdravstva.

“ISTRAŽIVANJE RIZIKO FAKTORA NEZARAZNIH BOLESTI U FBIH”

Korištena je stratificirana metoda odabira uzorka u tri faze da bi se dobio reprezentativan uzorak od 3020 osoba među rezidentnim stanovništvom Federacije Bosne i Hercegovine. Stopa odziva je bila 91, 5%.

Od ispitivanih riziko faktora, istraživanje pokazuje da su u Federaciji Bosne i Hercegovine najrašireniji pušenje, hipertenzija, gojaznost i sjedeći način života. 49,2% muškaraca i 29,7% žena izjavljuje da svakodnevno puši. Među nepušačima, njih 64% izjavljuje da su u sredini u kojoj žive izloženi duhanskom dimu. 41,9% participanata je imalo vrijednosti krvnog pritiska preko 140/90 mmHg. 48,4% muškaraca i 35,9% žena imaju prekomjernu težinu, a 16% muškaraca i 20% žena su gojazni. Samo 15% participanata je izjavilo da se bavi bar umjerenom fizičkom aktivnošću u slobodno vrijeme.

“ISTRAŽIVANJE ZDRAVSTVENOG PONAŠANJA ŠKOLSKE DJECE U FBIH”

Ispitanici u istraživanju su bila djeca iz uzorka od 65 čestih i isto toliko osmih razreda. Bilo je ukupno 1670 učenika šestog i 1680 učenika osmog razreda. Stopa odziva je iznosila 96.5% kod šestih i 96.2% kod učenika osmih razreda. Podaci su prikupljeni na osnovu upitnika koji su učenici sami popunjavali za vrijeme školskog časa u skladu s instrukcijama koje su dobili od, za tu svrhu osposobljenih, radnika na terenu. Upitnik je uključivao pitanja o zdravstvenom ponašanju, porodičnoj i školskoj sredini i socijalnim odnosima.Istraživanje je pokazalo da duhanski dim, alkohol, nezdrave prehrambene navike i nedovoljna tjelesna aktivnost predstavlaju najčešći oblik nezdravog ponašanja školske djece.

Planirano je da se navedeno istraživanje koristi kao sistem nadzora zdravstvenog stanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i u svrhu razvijanja buduće zdravstvene politike i prakse, obrazovanja, te programa namijenjenih mladim ljudima.