Press "Enter" to skip to content

Održane radionice za stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja svih profila

0

U periodu od 16.-20.10.2017. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, održano je 10 stručnih radionica timova centara za mentalno zdravlje i psihijatrijskih odjela/klinika o novim izvještajnim obrascima u oblasti mentalnog zdravlja, u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva Federacije BiH i međunarodnim obavezama izvještavanja. Provedenu edukaciju je podržao Projekat mentalnog zdravlja u BiH, koji administrira Asocijacija XY i finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju.

Edukaciju je pohađalo preko 200 stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja svih profila: doktori specijaliste neuropsihijatrije i psihijatrije, psiholozi, socijalni radnici, medicinske sestre/tehničari i okupacioni terapeuti. Edukatori su bili predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u sastavu: mr.psih. Iskra Vučina, prim.dr. Alma Gusinac-Škopo, mr.sc.dr. Šeila Cilović-Lagarija i prim.dr. Marina Bera iz Federalnog ministarstva zdravstva.

[envira-gallery id=”7937″]