Press "Enter" to skip to content

Održan okrugli stol “Od farme do trpeze” povodom Svjetskog dana zdravlja

0

image-47f631081c9eaa286aa42793c24352bce65d0bd845ef0ad669dce7753cc0576a-VU prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH danas je održan okrugli stol o temi “Od farme do trpeze” povodom Svjetskog dana zdravlja.
Stručnjaci iz oblasti zdravstva su razmijenili iskustva o trendovima i kretanjima, te o naporima za unapređenje sistema sigurnosti hrane koji se poduzimaju kod nas i u svijetu.
Namjera je bila da se promovira sigurnost hrane i pet ključnih elemenata bitnih za očuvanje njene sigurnosti (održavanje čistoće, odvajanje sirovog od kuhanog, temeljito kuhanje hrane, čuvanje hrane na sigurnim temperaturama, korištenje sigurne vode i sigurne sirove namirnice).
Poručeno je da BiH ima ispravan i kontinuiran monitoring kad je u pitanju ispravnost hrane i vode za piće što omogućava blagovremeno reagiranje u situacijama kada je to neophodno.
Dr Aida Filipović – Hadžiomeragić, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, rekla je da su u protekloj godini u Federaciji BiH zabilježene samo dvije epidemije bolesti izazvanih trovanjem hranom gdje je bilo ukupno 37 oboljelih, a i druge crijevne zarazne bolesti bilježe stalni trend pada.
“To je indikator da radimo dobro, da smo na pravom putu, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da su BiH prošle godine zadesile situacije poput poplava” kazala je dr Aida Filipović – Hadžiomeragić.
Nove prijetnje sigurnosti hrane su u stalnom porastu, a promjene u proizvodnji, distribuciji i potrošnji hrane, promjene u okolišu, novi patogeni agensi, antimikrobna rezistencija predstavljaju prijetnju za nacionalne sisteme sigurnosti hrane.
Kako je obilježavanje ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja jedna od alatki kojima sektor zdravstva ispunjava obaveze promotivno – preventivnog i edukativnog djelovanja, ovim povodom su, uz podršku našeg dugogodišnjeg partnera Crvenog križa/krsta Federacije BiH, pripremljeni promotivni posteri kao i kratki film “Pet ključeva do sigurne hrane”.
Film sadrži preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o pravilima ponašanja i praksi pri pripremi i čuvanju hrane koje treba primjenjivati, kako bi spriječili kontaminaciju hrane i osigurali da hrana koju jedemo bude zdravstveno ispravna.
Film mozete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=NPdi9giILKY

 

image-7e35fee23ff71465c3d707f89d73054d0b459ee2f1763c7661d50438deb8cbd4-Vimage-f86fb2fe8438d710cfc6223abb357d560927d351dbb9c2d68d9c4db64c14e57f-Vimage-686870bc594d38501f9aef918e3757f690a9463a61140a06a5fafe5fde62e29b-V