Press "Enter" to skip to content

Određivanje uranovih radioizotopa u uzorcima životne sredine

Naziv projekta: Određivanje uranovih radioizotopa u uzorcima životne sredine (Projekt u okviru Naučno-tehničke saradnje sa Institutom Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija)

Vrijeme trajanja: 2006-2007.

Opis: U BiH postoji zabrinutost vezano za osiromašeni uran korišten tokom rata 1994-1995 godine i njegov uticaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Objavljeni rezultati nakon UNEP misije na našim područjima su jasno naznačili potrebu monitoringa radioaktivne kontaminacije područja gdje je korištena municija sa osiromašenim uranom. Cilj projekta je odrediti sadržaj uranovih izotopa u odabranim uzorcima tla i vode i iz njihovog izotopskog omjera procijeniti prisustvo osiromašenog urana. Mjerenja se vrše u rejonu TRZ Hadžići.