Press "Enter" to skip to content

Odluke o izboru ponude i odluka o poništenju

0

Odluka o izboru ponude – Lot 1 laboratorijsko posudje sa SZE – Preuzmite dokument
Odluka o izboru ponude – Lot 2 dijagnosticka sredstva za SZE – Preuzmite dokument
Odluka o izboru ponude – Lot 3 laboratorijsko posudje za CZZ – Preuzmite dokument
odluka o izboru ponude – Lot 5 termoluminiscentna dozimetrija za CZZ – Preuzmite dokument
Odluka o ponistenju -lot 4,6,7 – Preuzmite dokument