Press "Enter" to skip to content

Odluka o izboru opreme za izolaciju i ventilaciju pacijenta

0

Odluka o izboru-aparat za ventilaciju pacijenta – Preuzmi dokument
Odluka o izboru-oprema za izolaciju pacijenta – Preuzmi dokument

*Zbog velićine skeniranog dokumenta, fajl se preuzima preko servisa WeTransfer. Ukoliko imate ikakvih pitanja ili poteškoća pri preuzimanju dokumenta molimo kontaktirajte t.micic@zzjzfbih.ba