Odluka o izboru opreme za izolaciju i ventilaciju pacijenta

Categories: javni

Odluka o izboru-aparat za ventilaciju pacijenta – Preuzmi dokument
Odluka o izboru-oprema za izolaciju pacijenta – Preuzmi dokument

*Zbog velićine skeniranog dokumenta, fajl se preuzima preko servisa WeTransfer. Ukoliko imate ikakvih pitanja ili poteškoća pri preuzimanju dokumenta molimo kontaktirajte t.micic@zzjzfbih.ba

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube