Press "Enter" to skip to content

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu naftnih derivata za organizacione jedinice Zavoda u Sarajevo i Mostaru

0

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za LOT 1 nabava naftnih derivata za Zavod org. jed. Sarajevo, LOT 2 nabava naftnih derivata za Zavod org. jed. Mostar i LOT 3 nabava lož ulja Zavod org. jed. Sarajevo Preuzmi dokument