Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača

Categories: javni

Prihvata se ponuda i Ugovor za javnu nabavku usluga za štampanje “Vodiča za zdravu ishranu djece” za potrebu realizacije projekta “Zdravo jedi zdravo rasti”, dodjeljuje se ponuđaču ARCH DESIGN d.o.o.

Odluka download

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube