Press "Enter" to skip to content

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača

0

Prihvata se ponuda i Ugovor za javnu nabavku usluga za štampanje “Vodiča za zdravu ishranu djece” za potrebu realizacije projekta “Zdravo jedi zdravo rasti”, dodjeljuje se ponuđaču ARCH DESIGN d.o.o.

Odluka download