Press "Enter" to skip to content

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača

0

Prihvata se ponuda i Ugovor za javnu nabavku usluga za štampanje “Vodiča za zdravu ishranu djece” za potrebu realizacije projekta “Zdravo jedi zdravo rasti”, dodjeljuje se ponuđaču ARCH DESIGN d.o.o.

Odluka download

Print Friendly, PDF & Email
Pratite nas na socijalnim mrežama