Press "Enter" to skip to content

Odluka o izboru najboljeg ponuditelja

0

Odluka o izboru najboljeg ponuditelja za javnu nabavku usluga 24-satnog nadzora i pregleda sistema za vatrodojavu i izdavanje atesta za ispravnost instalacija – Dokument možete preuzeti OVDJE