Press "Enter" to skip to content

Odluka o dodjeli ugovora o nabavi odnosno isporuci cjepiva za imunizaciju djece u Federaciji BiH za 2015. godinu

0

Odluka o izboru ponuditelja za DTaP IPV i IPV – Preuzmi dokument

*Zbog velićine skeniranog dokumenta, fajl se preuzima preko servisa WeTransfer. Ukoliko imate ikakvih pitanja ili poteškoća pri preuzimanju dokumenta molimo kontaktirajte t.micic@zzjzfbih.ba