ODLAGALIŠTE ŠLJAKE GORAŽDE

Categories: Novosti - Tags:

Odlagalište šljake, iz bivše kemijske industrije AZOT u Goraždu, je konrtolirano na prisustvo izvora jonizirajućih zračenja i tragova kontaminacije istim 2009.g. Ispitivanje su vršili djelatnici Centra za zaštitu od zračenja, uz prisustvo državnog inspektora za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, kantonalnog poljoprivrednog inspektora i kantonalnog ekološkog inspektora.

Prilikom mjerenja, ustanovljeno je, da brzina doze ne prelazi vrijednosti 0,11µSv/h (broj raspada u jedinici  vremena je bio 0), što predstavlja pozadinsko zračenje.

To  ukazuje da ne postoji prisustvo izvora jonizirajućeg zračenja  niti tragovi kontaminacije istim.

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube