Press "Enter" to skip to content

ODLAGALIŠTE ŠLJAKE GORAŽDE

1,079

Odlagalište šljake, iz bivše kemijske industrije AZOT u Goraždu, je konrtolirano na prisustvo izvora jonizirajućih zračenja i tragova kontaminacije istim 2009.g. Ispitivanje su vršili djelatnici Centra za zaštitu od zračenja, uz prisustvo državnog inspektora za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, kantonalnog poljoprivrednog inspektora i kantonalnog ekološkog inspektora.

Prilikom mjerenja, ustanovljeno je, da brzina doze ne prelazi vrijednosti 0,11µSv/h (broj raspada u jedinici  vremena je bio 0), što predstavlja pozadinsko zračenje.

To  ukazuje da ne postoji prisustvo izvora jonizirajućeg zračenja  niti tragovi kontaminacije istim.