Press "Enter" to skip to content

Obilježen Svjetski dan zdravlja 2018.

0

Povodom Svjetskog dana zdravlja 2018. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo KS, održan je okrugli sto na temu “Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom”. Okrugli sto je organizirao Zavod za javno zdravstvo KS, u suradnji za Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, a okupio je veliki broj zdravstvenih stručnjaka i predstavnike nevladinog sektora.

Predavači na okruglom stolu posebnu su pažnju posvetili problemima sa kojima se susreću pacijenti bez obaveznog zdravstvenog osiguranja, pravima pacijenata i načinu na koji da dođu do zdravstvene usluge, pravima pacijenata- osoba sa invaliditetom, efikasnosti zdravstvenih usluga za djecu sa poteškoćama u razvoju, kao i nedostupnosti usluga zdravstvene zaštite ženama i djeci- žrtvama nasilja u porodici.

Svjetska zdravstvena organizacija posvetila je ovogodišnji Svjetski dan zdravlja pitanju univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom kao jednom od ključnih segmenata održivog razvoja svake države.

[envira-gallery id="8721"]