Press "Enter" to skip to content

Obilježavanje Svjetske sedmice dojenja 2010. godine

956

“Dojenje – samo deset koraka! Način koji je prijateljski za bebe“

U svijetu se svake godine, u skladu s globalnom strategijom SZO/UNICEFa o  unaprijeđenju dojenčke ishrane, podržanom i od strane Federalnog Ministarstva zdravstva, od 1-7 avgusta, s ciljem zaštite, podrške, promocije dojenja, obilježava Svjetska sedmica dojenja.

Tema Sedmice dojenja 2010. godine je  “Dojenje – samo deset koraka! Način koji je prijateljski za bebe“,  a ciljevi su da se:
–    privuče pažnja na ulogu koju ima „Deset koraka do uspješnog dojenja“ u porastu stopa dojenja;
–    zanove aktivnosti zdravstvenih sistema, davaoca zdravstvenih usluga i lokalnih zajednica koje će promovirati dojenje da bude lak izbor za žene;
–    informira stanovništvo o rizicima vještačke ishrane i ulozi dojenja u dječijem razvoju i zdravlju, kao i u zdravlju majki;
–    omogući majkama da unutar sistema zdravstvene zaštite, a i dalje, dobiju potpunu podršku za dojenje.

U akcionom kitu za obilježavanje Sedmice dojenja, koje je pripremila Svjetska aliansa za dojenje/World Alliance for Breastfeeding – WABA-e, se za zdravstveni sistem i radnike, predlaže niz aktivnosti vezanih za svaki od deset koraka do uspješnog dojenja. Ove aktivnosti uključuju: posjete zdravstvenim ustanovama za majke i djecu i podrška da se donese politika koja pokriva „deset koraka“; distribuiranje novih materijala o „bolnicama prijateljima djece“; obavljanje obuka i treninga o dojenju  za osoblje zdravstvenih ustanova za brigu o majkama i djeci;  organiziranje radionica o dojenju za trudnice, dojilje i očeve u ustanovama; podsticanje osoblja bolnica da kontinuirano obučava majke kako da doje, da se kontinuirano educira o značaju isključivog dojenja, prakticiranja zajedničkog boravka majke s djetetom (rooming-in), dojenja „na zahtijev“, opasnosti duda-varalica i ishrane na flašicu po dojenje; podsticanje saradnje osoblja ustanova za brigu o majkama i djeci sa osobljem ustanova primarne zdravstvene zaštite, kao i saradnje sa lokalnom zajednicom i davanje podrške za formiranje grupa za podršku „majka  – majci“.

DESET KORAKA PREMA USPJEŠNOM DOJENJU

Svaka ustanova koja pruža usluge porodiljama i brine za novorođenčad treba:

  1. Imati pisana pravila o dojenju koja se rutinski dostavljaju cjelokupnom zdravstvenom osoblju.
  2. Podučiti svo zdravstveno osoblje vještinama potrebnim za primjenu tih pravila.
  3. Informirati sve trudnice o dobrobitima dojenja i kako se doji.
  4. Pomoći  majkama  da  počnu  dojiti unutar  pola  sata po rođenju djeteta.
  5. Pokazati majkama kako se doji i kako da sačuvaju izlučivanje mlijeka čak i ako su odvojene od svoje dojenčadi.
  6. Ne davati dojenčetu nikakvu drugu hranu ili piće već samo majčino  mlijeko, osim ako to nije medicinski uvjetovano.
  7. Prakticirati “rooming-in” – omogućiti majkama i djeci da budu zajedno 24 sata dnevno.
  8. Poticati majke da doje “na zahtjev” dojenčeta.
  9. Ne davati nikakve umjetne dudice ni dude varalice djeci koja doje.
  10. Poticati osnivanje grupa za podršku dojenju i uputiti majke na njih pri njihovom izlasku iz porodilišta, odnosno bolnice.