Press "Enter" to skip to content

Obilježavanje Sedmice dojenja 2013. godine

583

Podrška dojenju: blizu majkama

S ciljem unapređenja zdravlja djece, a u skladu s globalnom strategijom SZO i UNICEFa o  unapređenju dojenačke ishrane, na području Federacije BiH je i ove godine u prvoj sedmici avgusta/kolovoz kao i prvoj sedmici oktobra/listopad,  obilježena Svjetska sedmica dojenja.

Cilj ovogodišnje Sedmice dojenja, uz moto “Podrška dojenju: blizu majkama”je bio da se   skrene pažnja na značaj podrške „majke – majkama“ pri uspostavljanju i održavanju ovog načina ishrane beba, da se javnost informira o  značaju ove aktivnosti, kao i da se ohrabre i educiraju svi koji podržavaju dojenje,  kako bi mogli dali podršku majkama i bebama.

Takođe, ovo je bila prilika i da se identificiraju mjesta i kontakti u zajednici na kojima bi majke mogle dobiti potrebnu pomoć i potporu, i da se istovremeno službe za brigu o majkama i djeci, ponovno pozovu da aktivno implementiraju kampanju „Deset koraka do uspješnog dojenja“.

Sedmica dojenja 2013. je na području FBiH obilježena nizom aktivnosti. Na prostoru Kantona Sarajevo aktivnosti su implementirane kroz saradnju vladinog i nevladinog sektora, a glavni akteri su bili Zavod za javno zdravstvo Federacije, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, J.U. Djeca Sarajeva,  te nevladine organizacije- Udruženje za unaprijeđenje dojenja i DjeCa.

1Aktivnosti su uključile štampanje i distribuciju propagandnog materijala posvećenog tematici ovogodišnje Sedmice dojenja, aktivno učešće na svečanosti (organizirana u Vrtiću Dunje, u petak 04. 10. 20) u povodu Dječije nedjelje, postavljanje info pulta (subota 05. 10. 2013 godine) na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu, na kome su trudnice, dojilje, buduće majke i ostali zainteresirani mogli dobiti promotivne materijale i savjete stručnjaka vezane za dojenje i nadohranu, te održavanje  prve radionice o dojenju za buduće roditelje Dojenjenaša zajednička odgovornost“, koja je 06.10.2013 g.  upriličena od strane nevladine organizaicije DjeCa .

Sedmica dojenja se kontinuirano obilježila i na Tuzlanskom kantonu, nešto ranije,  u avgustu.  Aktivnosti  su ove godine relizirane u saradnji  Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog  kantona sa Javnom ustanovom Domom zdravlja Tuzla, Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla i DM marketima,  a uključile su podjelu promotivnog materijala, davanje savjeta o dojenju i promociju kroz informativne medije.

2