Press "Enter" to skip to content

Obavljanje staža za farmaceute

0

Obavještavamo Vas da će obavljanje staža za farmaceute biti održano 21.04.2016. u Zavodu za javno zdravstvo FBiH sa početkom u 10:00 sati. Stažisti trebaju ponijeti stažerske knjižice. Ovaj termin je odnosi na spisak prijavljenih osoba do danas 12.04.2016. zaključno sa rednim brojem 20.

Naknadni termini će biti objavljeni kasnije, a prijave, na kojima treba stajati kontakt telefon i mail adresa, se mogu slati na broj faksa 033 564 602.

Spisak prijavljenih osoba do 12.04.2016. godine:

 1. SARAJLIĆ EMINA
 2. HASIĆ LEJLA
 3. MUJEZINOVIĆ BELMA
 4. HODZIC MEDIHA
 5. TURKUŠIĆ FATIMA
 6. TUTIC AMINA
 7. ISIĆ MAJDA
 8. KOMARIĆ NERMINA
 9. DIVKOVIĆ ZDENKA
 10. DRAGOVIĆ VANJA
 11. VEJSPAHIC  AIDA
 12. HASIĆ NAIDA
 13. KOSTIĆ RADOJKA
 14. ANĐELIĆ MERIMA
 15. KULENOVIĆ AMER
 16. DRAGOVIĆ VANJA
 17. LANGIĆ MENSURA
 18. POŽEGIĆ DEJANA
 19. HUSIĆ SANJA
 20. ĆURIĆ MIRNESA