Press "Enter" to skip to content

Obavještenje za obavezni dio teorijske nastave

0

Obavezni dio teorijske nastave za specijalizante koji imaju validna Rješenja FMZ-a je planiran  za 11/12.07.2016. Zainteresovani kandidati se mogu javiti putem fax-a 033 564 602 i/ili maila kabinet.sa@zzjzfbih.bam.dancevic@zzjzfbih.ba, do 05.07.2016. radi kompletiranja broja sudionika edukacije za navedeni termin.
Spisak sa prijavljenim imenima će biti objavljen na web stranici ZZJZFBIH za termin 11/12.07.2016., dok će eventualni ostali kandidati sačekati sljedeći termin održavanja predavanja.

Ovo obavještenje i poziv vrijedi za sve do sada koji su već dostavili Rješenja FMZ u ZZJZFBiH.
Ostali kandidati će biti obaviješteni za sljedeći rok edukacije u jesen, nakon godišnjih odmora.