Press "Enter" to skip to content

Obavijest za doktore medicine (specijalizanti)

0

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja će biti održana u četvrtak, 13.12.2018. godine, sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju.

Molimo sve kandidate koji žele prisustvovati predavanjima da, ukoliko već nisu, dostave neophodne dokumente: Rješenje o specijalizaciji i uputnicu, putem faxa (033 564 602) ili maila: kabinet.sa@zzjzfbih.ba , kako bismo napravili konačan spisak.

Samofinansirajućim kandidatima je neophodno Rješenje FMZ-a i njihova osobna prijava.