Press "Enter" to skip to content

Obavijest za pripravnički dio staža u ZZJZFBIH

0

Pripravnički dio staža za magistare/ice farmacije biće održan 28.09.2016. godine sa početkom u 10:00 u Biblioteci Zavoda za javno zdravstvo FBiH sa oubičajnim rasporedom.