Obavijest za pripravnički dio staža u ZZJZFBIH

Categories: Novosti, specijalizanti

Pripravnički dio staža za magistare/ice farmacije biće održan 28.09.2016. godine sa početkom u 10:00 u Biblioteci Zavoda za javno zdravstvo FBiH sa oubičajnim rasporedom.

© Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine | Sunbless
  • Twitter
  • YouTube