Press "Enter" to skip to content

“Izazovi u promociji prava, obaveza i odgovornosti pacijenata”

0

udruzenjePovodom obilježavanja godišnjice rada Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH, Sekcija za socijalnu medicinu, organizaciju i ekonomiku zdravstva, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ), organizirala je danas okrugli stol na temu “Izazovi u promociji prava, obaveza i odgovornosti pacijenata“.

Cilj današnjeg okruglog stola je senzibiliranje javnosti i drugih relevantnih aktera i ukazivanje na izazove u ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti pacijenata u djelatnosti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

“Ljudska prava sa osvrtom na pravo na zdravlje”, “Iskustva zemalja EU u promociji prava pacijenata kao orjentir za BiH u svijetlu EU integracija”, “Prava, obaveze i odgovornosti pacijenata kroz zakonsku regulativu”, “Specifičnosti odnosa ljekar, medicinsko osoblje i pacijent u akušerstvu”, “Znanje i praksa zdravstvenih radnika u vezi sa pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u KS”, “Prava pacijenata kroz akreditacijske standarde u timovima obiteljske medicine”, “Iskustva Kliničkog centra Tuzla u promociji prava pacijenata” i “Iskustva NVO MyRight u promociji prava pacijenata” samo su neka od današnjih prezentacija.

Učesnici ovoga skupa mogli su čuti vrlo korisna i interesantna izlaganja te su imali priliku saznati više o ličnim iskustvima zdravstvenih radnika, pacijenata kao i rezultatima istraživanja koja su rađena u zdravstvenom sektoru, a koja se tiču ljudskih prava.

Okrugli sto4Okrugli sto3Okrugli sto2