Press "Enter" to skip to content

Obavijest za magistre farmacije

0

Obavljanje staža za stažere-magistre farmacije u terminu 30.03.2017. , u 10:00 U ZZJZFBiH

 1. BIĆO AIDA
 2. KARAHMET ERNA
 3. HADŽIAVDIĆ AMINA
 4. BEĆIRBAŠIĆ AMRA
 5. MEMIĆ AJLA
 6. TABAKOVIĆ ADNA
 7. AVDIĆ DŽENITA
 8. JAHIĆ EMIL
 9. BUKVIĆ ARMINA
 10. ORMAN DŽANA
 11. ZEJNILAGIĆ-TRUMIĆ JASMINA
 12. ĐURIĆ MIA
 13. VRANJEŠ MAJA
 14. DEDIĆ EMIR
 15. MURATOVIĆ-OMEROVIĆ AZRA
 16. KULOVAC ADELA
 17. MEŠKOVIĆ EDITA
 18. DŽANANOVIĆ ALEM
 19. SALKANOVIĆ EROL
 20. DUMANČIĆ ANA
 21. SALIHOVIĆ AMINA
 22. LATIFOVIĆ IZETA
 23. JAHIĆ ALMA
 24. DEDIĆ HALIDA
 25. VASIĆ KOSANA