Press "Enter" to skip to content

Obavijest za magistre farmacije

0

U skladu sa Pravilnikom o  pripravničkom stažu  za zdravstvene radnike u Federaciji BiH  ( „Službene novine Federacije BiH“ br. 6/11) objavljuje se sljedeći spisak magistara farmacije za obavljanje pripravničkog staža iz segmenta Javno zdravstvo u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

 1. Škrijelj Nihada
 2. Šarić Emina
 3. Halilović Eldina
 4. Karkin Azra
 5. Salkanović Armina
 6. Karadžić Nina
 7. Klinčević Nerma
 8. Međedović Željka
 9. Nišandžić Marnela
 10. Erić Andrijana
 11. Sačak Lejla
 12. Elma Salihović
 13. Alma Hodžić
 14. Hirkić Almaida
 15. Ihtijarević Senija
 16. Pranjić Kristina
 17. Klapić Nermina
 18. Musić Amra
 19. Palalić Sanela
 20. Panjeta Emina
 21. Salman Anesa
 22. Ćuk Arijana
 23. Rustemović Selma

 

Datum održavanja edukacije:  21.12.2016 god. u 10 h

Mjesto : Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, ul. M.Tita 9 (sala u prizemlju lijevo)