Press "Enter" to skip to content

Obavijest za magistre farmacije

0

Obavještavamo sve prijavljene pripravnike magistre farmacije, da su sljedeći termini za obavljanje predavanja 26.09.2018. i 2.10.2018. iz oblasti javno zdravstvo.

Vrijeme početka nastave je 10:00, u sali za Zdravstveni menadžement Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Titova 9. Sarajevo

26.09.
ŽUNA BELMA
MUSIĆ ADNAN
PRŽULJ SARA
NEDIĆ JELENA
ŠERBEČIĆ ZERINA
KAROVIĆ EILA
DURIĆ EMINA
ADEMOVIĆ JASMINA
DELIĆ NERMA
BRKIĆ EMINA
KAMENICA DŽENITA
SKALONJIĆ TAIDA
MULIĆ DŽENANA
ISLAMOVIĆ BERINA
HUSIĆ-SMAJLOVIĆ MEDINA
NUHAGIĆ AMNA
POLIĆ JASNA.
GRBO ARMINA
SARAČEVIĆ SELMA
SPAHIĆ SANJIN
PERKIĆ GABRIJELA
OMEROVIĆ VEDINA
MUJANOVIĆ AMNA
SULJIĆ SELMiIR
KAROVIĆ EILA
HAMZIĆ AIDA

02.10.
DEDIĆ SAJRA
BEKTAŠ AMINA
ČEHAJIĆ HALIMA
ŠABANOVIĆ EMINA
HADŽAIABDIĆ-IDRIZOVIĆ FATIMA
PAOČIĆ SAMRA
SALIHOVIĆ MERISA
SLOMO VLATKA
SIMIĆ NEVENA
KOVAČ NEJRA
ČUK SELMA
MUSTAFIĆ ELMA
HASANBAŠIĆ MERIMA
BAVRK ELMA
BEGANOVIĆ NERMA
POPARIĆ MELDINA
JULARDŽIĆA SEDINA
MUSTAFIĆ ELMA
KRŠO EHLIMANA
GAZIBEGOVIC NURKA