Press "Enter" to skip to content

Obavijest za doktore medicine (specijalizanti)

0

U skladu sa Pravilnikom o  specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora  stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije ( „Službene novine Federacije BiH“  br. 62/15)  objavljuje se  sljedeći spisak doktora medicine  za obavljanje specijalizantskog  staža iz segmenta Osnovna  teorijska  nastava  u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

 1. Džuvić Edib
 2. Eškić Ajiša
 3. Zahirović Mirsad
 4. Kurtić Mirza
 5. Rogušić Mario
 6. Čerimagić Amira
 7. Karić Senad
 8. Arar Dijana
 9. Kvesić  Martina
 10. Kurtić Mirza
 11. Čamdžić Nina
 12. Hadžić Sedina
 13. Jukić Ivana
 14. Omerčević Damir
 15. Perković Katarina
 16. Brkić Eldar
 17. Jahić Dženan
 18. Terzić Amina
 19. Bušatlija Bavčić Đenana
 20. Nukić Lejla
 21. Kovačević Mirza
 22. Bajramović Zehira
 23. Lovrić Branislav
 24. Blažević Ivan
 25. Lovrić Ivana
 26. Šabić Adela
 27. Bajrić Jasna

Datum održavanja edukacije:   22.12.2016 god. u 10 h

Mjesto : Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, ul. M.Tita 9  (sala u prizemlju lijevo )